NWO Prijzen Exacte en Natuurwetenschappen 2020: nomineer nu kandidaten!

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen reikt in 2020 vijf bijzondere prijzen uit op het gebied van maatschappelijke impact, team science, diversiteit en communicatie. De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Alle disciplines binnen de Exacte en Natuurwetenschappen komen in aanmerking. Het gaat om de volgende vijf prijzen:

Team Science Award
De Team Science Award beloont onderzoekers uit verschillende disciplines die samen een wetenschappelijke uitdaging aangaan. Meer informatie en nomineren

Diversiteit Awards

Athena Award
De Athena Award beloont vrouwelijke onderzoekers die uitblinken en daardoor een rolmodel zijn voor anderen. Meer informatie en nomineren

Diversity Initiative Award
De Diversity Initiative Award beloont initiatieven van wetenschappers die de diversiteit en/of inclusie in de Exacte en Natuurwetenschappen vergroten. Meer informatie en nomineren

Stairway to Impact Award
De Stairway to Impact Award beloont wetenschappers die met succes stappen ondernemen om hun wetenschappelijke resultaten in te zetten voor een maatschappelijk probleem en/of een economische bijdrage. Meer informatie en nomineren

Communication Award
De Communication Award beloont initiatieven van succesvolle en inspirerende wetenschapscommunicatie door wetenschappers. Meer informatie en nomineren

Nomineren kan tot 30 juni 2020 12:00 CE(S)T.